Εκδόσεις

Επιστημονικές Εκδόσεις Εργαστηρίου Δυνητικής Πραγματικότητας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

koultoura logo 300x400ISBN (print): 978-960-7943-15-6, ISBN (eBook): 978-960-7943-19-4

Ο τόμος αυτός είναι ένα συμμετοχικό ψηφιακό artifact, αποτελεί το προϊόν ενός πειραματισμού groupsourcing συνεργατικής παραγωγής. Δημιουργήθηκε  κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2014-15 από συγγραφική ομάδα φοιτητών του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου πανεπιστήμιου και τους διδάσκοντες στο πλαίσιο του μαθήματος: Η Κουλτούρα του Διαδικτύου. Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες μετατράπηκαν από παθητικοί καταναλωτές έτοιμης γνώσης σε συμπαραγωγοί της γνώσης. Το αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής συμμετοχικής διεργασίας αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμβολή στην κατανόηση του ανθρώπινου βιώματος στο διαδίκτυο στη σημερινή εποχή.


complexity logo 300x400ISBN (print): 978-960-7943-14-9, ISBN (eBook): 978-960-7943-18-7

Ένα κλειστό σύστημα δεν προάγει τη γνώση και η ομοιόσταση οδηγεί, σταδιακά στον εκφυλισμό, στην αύξηση της εντροπίας και στο θερμοδυναμικό θάνατο. Η ζωή είναι δυνατή μόνο μακράν της ισορροπίας υποστηρίζει ο Πριγκοζίν. Μακράν της ισορροπίας, ένα σύστημα εξάγει την εντροπία του στο περιβάλλον και οργώνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο, εισάγοντας πληροφορία, όπως ο νοήμων δαίμονας στο νοητικό πείραμα του Maxwell. Η μάθηση μέσα από τη θεώρηση των σύμπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων αποτελεί αναδυόμενη ιδιότητα του συλλογικού όλου, προϊόν της συνέργειας των μερών και αντιληπτή μόνο σε αυτό το επίπεδο παρατήρησης του ενιαίου συστήματος. Ένας συμμετοχικός οργανισμός μάθησης μπορεί και αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις μια δικτυακά και τεχνολογικά διαμεσολαβούμενης κοινωνικής ζωής και πραγματικότητας η οποία εμφανίζει υψηλό βαθμό συμπλοκότητας. Ένας οργανισμός μάθησης είναι πιο ανθεκτικός και προσαρμοστικός στις αλλαγές και στην αποσταθεροποίηση, σε σχέση με ένα σύνολο απομονωμένων ανθρώπων.


xronotopos logo 300x400ISBN (print): 978-960-7943-13-2, ISBN (eBook): 978-960-7943-17-0

Τόπος, χρόνος και άνθρωποι. Οι τρεις αναγκαίες συνθήκες για να γεννηθούν κοινότητες. Στο χρονότοπο του διαδικτύου όλα είναι διαφορετικά, η τεχνολογική διαμεσολάβηση δημιουργεί νέα affordances, διαφορετικά τοπία για την εξέλιξη της ανθρώπινης δράσης. Τα τοπία το χρονότοπου αυτού αλλάζουν από τον άνθρωπο-δημιουργό και ο άνθρωπος συνεξελίσσεται, αλλάζει μαζί τους. Η κουλτούρα του διαδικτύου, η κουλτούρα των socialmedia, ο τρόπος δράσης στον χρονότοπο, συγκροτείται, επινοείται και αλλάζει με γοργό ρυθμό. Μέσα σε λίγα χρόνια, διαδραματίζεται στον κυβερνοχώρο ότι χρειάστηκε, τηρουμένων των αναλογιών, χιλιάδες χρόνια εξέλιξης στις ανθρώπινες κοινωνίες του φυσικού χώρου για να συμβεί. Οι σταθερές χάνονται και νέα πρόσκαιρα σημεία ισορροπίας κατακτώνται. Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει διαρκείς αλλαγές, η αποσταθεροποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη. Η μάθηση στο χρονότοπο του διαδικτύου: ένα βιβλίο για την εκπαίδευση στις κοινότητες του διαδικτύου, στον κυβερνοχώρο των ανατροπών, σε ένα δυνητικό χώρο όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν νέους τρόπους δράσης, συγκροτούν μοναδικές ψηφιακές κουλτούρες και πολύπλοκες συλλογικότητες. Η μάθηση σε ένα χρονότοπο, όπου το νέο, το διαφορετικό, το αναπάντεχο, είναι ο κανόνας.