Για το εργαστήριο

Το εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε το 2009 στο τμήμα Ψυχολογίας της Παντείου (ΦΕΚ 2172/2-10-2009 Τεύχος Β’). Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος  Κοσκινάς. Το εργαστήριο εκδίδει το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Advances in Virtual Communities. Παράλληλα διοργανώνεται από το 2004 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές, σε σύμπραξη με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Στο εργαστήριο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές ερευνητικές εργασίες στο γνωστικό πεδίο των Δυνητικών Κοινοτήτων, της Ψυχολογίας του Διαδικτύου και της Εκπαίδευσης.

 

omega-logo-10